Filmy

Stanowisko typu SG 2/1x400 DC do zgrzewania garbowego sond do elementów układu wydechowego