SMOLTECH Technika Zgrzewalnicza Sp. z o. o.

NIP: 8971804142; REGON: 360382474; KRS: 0000535326, kapitał zakładowy opłacony w całości: 350 000,00 zł


SMOLTECH Technika Zgrzewalnicza Sp. z o. o.
ul. Kazimierza Michalczyka 14, 53-633 Wrocław
tel. +48 71 321 54 27, fax: +48 71 723 48 43
email: biuro@smoltech.pl
 
Sprzedaż zgrzewarek specjalizowanych:
Szymon Smółka
tel. +48 71 321 54 27, +48 691 047 400,
email: szymon.smolka@smoltech.pl
 
Sprzedaż zgrzewarek podstawowych:
Mariusz Pihan
tel. +48 71 321 54 27, +48 608 744 042,
email: mariusz.pihan@smoltech.pl
 
Sprzedaż części zamiennych:
Dawid Ladyca
tel. +48 71 321 54 27, +48 662 189 243,
email: dawid.ladyca@smoltech.pl
 
Doradztwo techniczne:
Piotr Gargała
tel. +48 71 321 54 27, +48 691 077 420,
email: piotr.gargala@smoltech.pl
 
Produkcja i serwis techniczny:
Mariusz Janikowski
tel. +48 71 321 54 27, +48 532 065 370,
email: mariusz.janikowski@smoltech.pl
 
Marketing i Eksport:
Krystyna Mizia-Smółka
tel. +48 71 321 54 27, +48 502 191 833,
email: krystyna.mizia@smoltech.pl
 
Księgowość:
Katarzyna Franciszczak
tel. +48 71 321 54 27, +48 881 080 330
email: katarzyna.franciszczak@smoltech.pl
Wyślij zapytanie