SMOLTECH Technika Zgrzewalnicza Sp. z o. o.

NIP: 8971804142; REGON: 360382474; KRS: 0000535326, share capital fully paid up: 350 000,00 PLN


SMOLTECH Technika Zgrzewalnicza Sp. z o. o.
ul. Kazimierza Michalczyka 14, 53-633 Wrocław, POLAND
email: biuro@smoltech.pl,
tel. +48 71 321 54 27, fax: +48 71 723 48 43

Sale of specialized welding machines:
Szymon Smółka
tel. +48 71 723 49 27, +48 691 047 400
email: szymon.smolka@smoltech.pl
 
Sale of basic welding machines:
Mariusz Pihan
tel. +48 71 321 54 27, +48 608 744 042
email: mariusz.pihan@smoltech.pl
 
Sale of spare parts:
Dawid Ladyca
tel. +48 71 321 54 27, +48 662 189 243
email: dawid.ladyca@smoltech.pl
 
Technical consultancy:
Piotr Gargała
tel. +48 71 321 54 27, +48 691 077 420
email: piotr.gargala@smoltech.pl
 
Production and technical service:
Mariusz Janikowski
tel. +48 71 321 54 27, +48 532 065 370
email: mariusz.janikowski@smoltech.pl
 
Marketing & Export:
Krystyna Mizia-Smółka
tel. +48 71 321 54 27, +48 502 191 833,
email: krystyna.mizia@smoltech.pl
 
Accountancy:
Katarzyna Franciszczak
tel. +48 71 321 54 27, +48 881 080 330
email: katarzyna.franciszczak@smoltech.plSend inquiry