Zgrzewarka garbowa prądu stałego typ 6252N z przyrządem do zgrzewania osłony łożyska


Zgrzewarka prądu stałego o mocy 250 kVA (P-50%)  została wyposażona w oprzyrządowanie bazujące do zgrzewania elementów osłony łożyska. Dzięki zastosowaniu źródła prądu stałego osiągnięto wysokie prądy zgrzewania umożliwiające zgrzewanie garbowe grubych blach. Na życzenie klienta na urządzeniu zainstalowano klatkę bezpieczeństwa z barierami optycznymi oraz separator braków. Do sterowania urządzeniem wykorzystano sterownik zgrzewalniczy firmy TECNA i nadrzędny system sterowania PLC firmy Mitsubishi.