Automatyczna stacja typu SL-2/1x200 do wciskania i zgrzewania liniowego denka do rury


Stacja automatycznie realizuje proces wciskania denka do rury i liniowego zgrzewania obu elementów po obwodzie. W konstrukcji stacji wykorzystano wibracyjny podajnik denek, automatyczny podajnik rur, prasę do wciskania denka i kalibrowania średnicy wewnętrznej rury, zgrzewarkę liniową o mocy 200 kVA (P-50%) z siłą docisku elektrod krążkowych 2x736 daN, napędzanych serwo-napędem firmy LENZE Niemcy. Na życzenie Klienta stację wyposażono w system automatycznej regeneracji elektrod oraz stację braków. W urządzeniu zamontowano wspólny pulpit sterowniczy dla wszystkich paneli operatorskich w tym sterownika zgrzewarki TE550, sterowników Siemens PLC i miernika parametrów zgrzewania MIYACHI.