Zespoły zgrzewalnicze


Modułowe zgrzewarki Tecna z podwójnym układem dociskowym umożliwiają zgrzewanie jednostronne z dostępem tylko do jednej ze zgrzewanych powierzchni. Stanowi to rozwiązanie w wielu przypadkach gdy nie ma możliwości tradycyjnego docisku dwustronnego. Zgrzewarka modułowa może pracować niezależnie. Ponadto kilka zgrzewarek można połączyć wykonując zaprogramowane sekwencje zgrzewania bez dodatkowego sterownika nadrzędnego. Umożliwia to wykonanie najprostszej bramowej zgrzewarki wielopunktowej.

Model   4040 4041 4042 4043 4044
wbudowany sterownik - TAK - TAK - -
moc P50% kVA 32 32 32 32 25
moc maksymalna kVA 96 96 96 96 66
prąd zwarcia kA 20 20 20 20 -
prąd zgrzewania stali kA 16 16 16 16 -
napięcie wtórne V 5.9 5.9 5.9 5.9 4.6
zasilanie 50 Hz V 400 400 400 400 400
bezpieczniki A 63 63 63 63 50
siła docisku (6 bar) daN 260x2 260x2 260x2 260x2 -
zużycie powietrza na 1000 cykli (6 bar) Nm3 5.2 5.2 8.2 8.2 -
chłodzenie wodą L/min 4 4 4 4 4
masa kg 69 66 70 67 32