Zespoły inwertorowe średniej częstotliwości


Dostarczamy i wykorzystujemy zespoły inwertorowe średniej częstotliwości 1000Hz o mocach od 25KVA, P-50% do 315KVA,P-50% do budowy zgrzewarek inwertorowych punktowych stacjonarnych, inwertorowych garbowych stacjonarnych, punktowych kleszczowych podwieszanych jak i również w zgrzewarkach specjalizowanych.