Zgrzewarka garbowa typ 8203 o mocy 100kVA z oprzyrządowaniem do zgrzewania kątownika do profilu


Zgrzewarka została wyposażona w trzy wymienne przyrządy z systemem szybkiego przezbrajania i automatycznego wyzwalania parametrów zgrzewania zaprogramowanych dla danego przyrządu. Na przyrządach zainstalowano czujniki prawidłowego założenia detali. Jeden z przyrządów został wyposażony w system automatycznego przesuwania w osi X, co umożliwiło sekwencyjne zgrzewanie dwóch detali na jednym przyrządzie. Dodatkowo na życzenie Klienta została zastosowana klatka bezpieczeństwa dla operatora, wyposażona w kurtyny optyczne. Do sterowania urządzeniem wykorzystano sterownik zgrzewalniczy firmy TECNA i nadrzędny system sterowania PLC firmy B&R Austria.