Usługi i serwis


 Oferujemy:

  • Modernizacje oraz remonty zgrzewarek.
  • Wykonanie projektów elektroenergetycznych oraz automatyki urządzeń zgrzewalniczych – zgrzewarki wielopunktowe, zgrzewarki specjalizowane (obsługa zaawansowanego oprzyrządowania, systemów kontroli jakości, oprogramowanie sterowników PLC, paneli operatorskich z wizualizacją procesu, serwonapędów, falowników i innych urządzeń), zgrzewarki punktowe, zgrzewarki garbowe oraz zgrzewarki liniowe.
  • Doradztwo techniczne i technologiczne w zakresie procesów zgrzewania.
  • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.